Archiwum

 • access_time czerwiec 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Michała Noska

Wniosek

komisja habilitacyjna 

recenzja dr hab. D Latowski

prof.dr hab.Grzegorz Jackowski

recenzja prof.dr hab.W.Gruszecki

recenzja dr hab .A.Aksmann

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała RDNB nad st dr hab

 • access_time marzec 24, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Markiewicz

Wniosek
Komisja habilitacyjna

 

 • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Konrada Meusa

wniosek

 • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Kloca

wniosek

 • access_time marzec 11, 2022

Postepowanie habilitacyjne dr Wiktorii Kudeli-Świątek

wniosek

Komisja habilitacyjna

 • access_time marzec 5, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Penkały-Jastrzębskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna

recenzja prof.Z.Budzyński

recenzja prof.K.Mikulski

recenzja dr hab.M.Liedke

recenzja_dr hab.A.Kamler

uchwała Rady Dyscypliny Historia

 • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Zawistowskiej

Wniosek

uchwała RDH_powołanie Komisji

 • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr. Remigiusza Kasprzyckiego

Wniosek

uchwała RDH  powołanie Komisji

 • access_time wrzesień 29, 2021

dr Magdalena Stoch

autoreferat

uchwała RDL – powołanie Komisji

recenzja – prof. A. Janus-Sitarz

recenzja – prof. A.Jakubowska-Ożóg

recenzja – prof. D.Michułka

recenzja – prof. K. Koziołek

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała RDL – nadanie stopnia

 

 • access_time marzec 29, 2021

postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Kruka

Autoreferat

uchwała – powołanie Komisji

RDN – nowy recenzent

Recenzja – prof. A.Michońska-Stadnik

recenzja – prof. J. Krajka

recenzja – prof. J. Latkowska

recenzja – prof. L. Piasecka

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Dyscypliny

 • access_time marzec 1, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Pudy – Blokesz

wniosek

Komisja Habilitacyjna

Recenzja – prof. E. Grzelak

Recenzja – prof. M. Graf

Recenzja – prof. R.Zarębski

recenzja – prof. W. Wysoczański

Protokół i Uchwała Komisji

uchwała RD – nadanie stopnia

 

 • access_time luty 24, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Kicińskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
Recenzja – dr hab. Piotr Guzowski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 • access_time styczeń 13, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Sczudlińskiej-Kanoś

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Uchwała w sprawie zmiany recenzenta
recenzja- dr hab. Paweł Hut
recenzja- dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
recenzja dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
recenzja- dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. UWr
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 • access_time lipiec 22, 2020

Postępowanie habilitacyjne dr Beaty Machnickiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Małgorzata Kotula-Balak prof. UR
Recenzja – dr hab. Andrzej M. Woyda-Płoszczyca
Recenzja – dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK
Recenzja – dr hab. n med. prof. UM Maciej Chałubiński
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego