Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-83/2019

  • access_time listopad 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

FF.34-2/19

DNWO.402-2/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-83/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr R/Z.0201-28/2019 Rektora z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 zmianie ulega wysokość opłaty za drugi rok studiów na kierunku Historia.

Kierunek Czas trwania        
studiów Studiów II rok III rok IV rok V rok
Historia studia pierwszego stopnia 3l 3 400 zł 3 600 zł

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 1 do zarządzenia nr R/Z.0201-28/2019 Rektora z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 i otrzymuje treść jak w załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia_83_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 14:22