Archiwum

Uchwala Senatu nr 4 /18.12.2017

  • access_time styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwala nr 4 /18.12.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunkach Gospodarka przestrzenna i Turystyka i rekreacja prowadzonych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym

Na podstawie § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. Senat Uczelni przyjął efekty kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym: Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja.
  2. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – efekty kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym: Gospodarka przestrzenna.

Załącznik 2 – efekty kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym: Turystyka i rekreacja.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 11:04