Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time październik 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2021

w sprawie: utworzenia Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego

  • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

  • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

  • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.75.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Zarządzanie w służbach społecznych – studia II stopnia

  • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.74.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

  • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2021

w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, doktoranckich studiach stacjonarnych oraz w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie