Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Październik 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-88/2020

w sprawie: wprowadzenia trzech stopni poziomu bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • access_time Październik 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-87/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-9/2018 Rektora z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Październik 13, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-86/2020

w sprawie: zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

  • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-85/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych

  • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-84/2020

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

  • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-83/2020

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Prawa i Ekonomii