Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020

w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-99/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-98/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

  • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-97/2020

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-96/2020

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Listopad 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-95/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie