Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 6/29.01.2018

W sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia, Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

  • access_time Luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 5/29.01.2018

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

  • access_time Luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 4/29.01.2018

W sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time Luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 2/29.01.2018

W sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2018

  • access_time Luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 1/29.01.2018

W sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2018 r.

  • access_time Luty 9, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2018

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.