Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time grudzień 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.102.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

  • access_time listopad 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.101.2023

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku

  • access_time listopad 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.100.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time listopad 23, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.99.2023

w sprawie: wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku obcym

  • access_time listopad 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.98.2023

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji działania w przypadku wystąpienia zagrożenia innego niż pożarowe w obiektach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time listopad 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.97.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu