Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Maj 17, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

  • access_time Maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 4/23.04.2018

w sprawie: Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

  • access_time Maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

  • access_time Maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 2/23.04.2018

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021

  • access_time Maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

  • access_time Kwiecień 26, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych