Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Kwiecień 16, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-11/2019

w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „styczeń 2019” etap drugi

  • access_time Kwiecień 11, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

  • access_time Kwiecień 10, 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jako Wnioskodawca
(podmiot ubiegający się o dofinansowanie)
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.

 

Ogłoszenie o wyborze partnera

Karta zgłoszenia partnera

  • access_time Kwiecień 9, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2019

w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów

  • access_time Kwiecień 5, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-8/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni.

  • access_time Kwiecień 5, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-7/2019

w sprawie: wprowadzenia wewnętrznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie