Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Styczeń 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/2020

w sprawie: Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą

  • access_time Styczeń 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/2020

w sprawie: dostosowania uczelnianej tabeli wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku

  • access_time Styczeń 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-119/2019

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki Mediów

  • access_time Styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-117/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

  • access_time Styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

Wielkość czcionki
Kontarst