Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2020

w sprawie: wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/2020

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/2020

w sprawie: wprowadzenia wzorów umów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

  • access_time Luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

  • access_time Luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-86/2019 Rektora w sprawie Zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego

Wielkość czcionki
Kontarst