Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-53/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/2020

w sprawie: utworzenia Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zmiany struktury Instytutu Filozofii i Socjologii

  • access_time Lipiec 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

  • access_time Lipiec 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2020

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Lipiec 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/2020

w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Czerwiec 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 Rektora z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych