Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time maj 25, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2022

w sprawie: terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2022/2023

  • access_time maj 25, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.31.2022

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

  • access_time maj 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2022

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

  • access_time maj 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2022

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

  • access_time maj 17, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time maj 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki