Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

  • access_time Lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

  • access_time Lipiec 29, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021

w sprawie: wprowadzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.60.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii

  • access_time Lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.59.2021

w sprawie: wprowadzenia wartościowania stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi oraz zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii