Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Lipiec 29, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-18/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

  • access_time Lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

  • access_time Lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

  • access_time Lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

  • access_time Lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

Wielkość czcionki
Kontarst