Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Marzec 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/2020

w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

  • access_time Marzec 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Regulaminu nadawania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Marzec 19, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

  • access_time Marzec 16, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2020

w sprawie: organizacji pracy Uczelni w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19

  • access_time Marzec 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2020

w sprawie: odwołania zajęć w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Marzec 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu