Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Grudzień 13, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-58/2018

w sprawie: zmiany treści Zarządzenia Nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

  • access_time Grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-57/2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-56/2018

w sprawie: utworzenia Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”

  • access_time Grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-55/2018

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

  • access_time Grudzień 4, 2018

Uchwała Senatu nr 4/19.11.2018

w sprawie: wniosku o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis

  • access_time Grudzień 4, 2018

Uchwała Senatu nr 3/19.11.2018

w sprawie: zwiększenia finansowania wkładu własnego projektu „Design kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu”