Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time wrzesień 15, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.5.2022 Rektora z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, przekształcenia Instytutu Prawa i Ekonomii, zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

  • access_time wrzesień 15, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

  • access_time wrzesień 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2022

w sprawie: utworzenia Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time wrzesień 2, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

  • access_time lipiec 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.50.2022 Rektora z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

  • access_time lipiec 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.51.2022 Rektora z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023