Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Czerwiec 17, 2021

Konkurs ofert na wynajem lokalu w celu prowadzenia kawiarni/bufetu w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podbrzezie 3

  • access_time Czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

  • access_time Czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

  • access_time Czerwiec 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

  • access_time Czerwiec 2, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.48.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2021

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku