Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Maj 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.39.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

  • access_time Maj 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.38.2021

w sprawie: przekształcenia Instytutu Grafiki i Wzornictwa oraz Instytutu Sztuki Mediów i utworzenia w strukturze Uczelni Instytutu Sztuki i Designu

  • access_time Maj 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.37.2021

w sprawie: zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym

  • access_time Kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.36.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów

  • access_time Kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-15/2019 Rektora z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.34.2021

w sprawie: przekształcenia jednostki administracji centralnej Radcowie Prawni w Zespół Radców Prawnych