Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time listopad 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.81.2022

w sprawie: sprostowania nazwy jednostki utworzonej zarządzeniem nr R.Z.0211.79.2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 roku

  • access_time listopad 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.80.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w zakresie przekształcenia Instytutu Biologii i Instytutu Geografii oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

  • access_time listopad 16, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.79.2022

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni Jednostki ogólnouczelnianej Fort reditowy „Za Rzeką”

  • access_time listopad 10, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

  • access_time listopad 7, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time listopad 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2022

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego