Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2021

w sprawie: restrukturyzacji Instytutu Fizyki oraz Instytutu Nauk Technicznych

  • access_time Kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2021

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

  • access_time Kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2021

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • access_time Kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2021

w sprawie: optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 1 stycznia 2021 roku

  • access_time Kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-111/2020 Rektora z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Marzec 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii