Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Luty 18, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 10/28.01.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 9/28.01.2019

w sprawie: wyrażenia zgody w zakresie rozpoznania możliwości i dokonania sprzedaży Domu Studenckiego

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 8/28.01.2019

w sprawie: zasad finansowania działalności Uczelni w roku 2019

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 7/28.01.2019

w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 6/28.01.2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy