Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time czerwiec 6, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.59.2023

sprawie: wprowadzenia zasad wygaszania i likwidacji kierunków studiów

  • access_time czerwiec 5, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2023

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej dotyczących Działu Spraw Pracowniczych oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego

  • access_time czerwiec 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2023

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Socjologii

  • access_time maj 26, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2023

w sprawie: ogłoszenia „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

  • access_time maj 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2023

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

  • access_time maj 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2023

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, umów zawieranych z cudzoziemcami oraz wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie