Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Wrzesień 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-71/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

  • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-108/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

  • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 r. Rektora z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych z późn. zm.

  • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

  • access_time Wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-67/2020

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

  • access_time Wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-66/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin