Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Listopad 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.89.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.88.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i likwidacji stanowiska Rzecznika Prasowego

  • access_time Listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.87.2021

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2021/2022

  • access_time Listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.86.2021

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

  • access_time Listopad 10, 2021

Konkurs ofert na wynajem lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Ingardena 4

Regulamin konkursu ofert

  • access_time Listopad 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.85.2021

w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni