Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time Maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020

w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

  • access_time Maj 27, 2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/bistra w budynku Domu Studenckiego „Za Kolumnami” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 9a

  • access_time Maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

  • access_time Maj 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2020

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

  • access_time Maj 20, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2020

w sprawie: stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 20 maja 2020 roku

  • access_time Maj 20, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2020

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021