Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time marzec 21, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time marzec 21, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2023

w sprawie: wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

  • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2023

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym”

  • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2023

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024

  • access_time marzec 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2023

w sprawie: terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024