Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time luty 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time styczeń 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2023

w sprawie: ogłoszenia Konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2023 roku

  • access_time styczeń 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.20.2022 Rektora z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

  • access_time styczeń 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2023

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu „Erasmus+” od roku akademickiego 2022/2023

  • access_time styczeń 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.6.2022 Rektora z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia struktury Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz nowej struktury Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

  • access_time styczeń 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2023

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewniania Dostępności w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie