Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-78/2019

w sprawie: przekazania właściwym radom dyscyplin uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

  • access_time Październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-77/2019

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

  • access_time Październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-76/2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr R/Z.0201-3/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time Październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-75/2019

w sprawie: włączenia Brygady Remontowej do Działu Administracyjno-Gospodarczego

  • access_time Październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-74/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Październik 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wielkość czcionki
Kontarst