Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time lipiec 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.50.2022 Rektora z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

  • access_time lipiec 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.51.2022 Rektora z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

  • access_time lipiec 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2022

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, umów zawieranych z cudzoziemcami oraz wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time lipiec 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2022

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

  • access_time lipiec 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2022

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, na studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

  • access_time lipiec 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023