Archiwum

 • access_time Lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time Lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time Lipiec 29, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021

w sprawie: wprowadzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.60.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time Lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.59.2021

w sprawie: wprowadzenia wartościowania stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi oraz zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time Lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr R/Z.0201-70/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcami, a także wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną w Instytucie Prawa i Ekonomii

 • access_time Czerwiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 1 stycznia 2021 roku

 • access_time Czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-50/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2021

w sprawie: zasad archiwizowania prac dyplomowych

 • access_time Czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2021

w sprawie: legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time Czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 • access_time Czerwiec 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time Czerwiec 2, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.48.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2021

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku

 • access_time Maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.46.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2021

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time Maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.44.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.40.2021 Rektora z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2021/2022