Archiwum

 • access_time listopad 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.81.2022

w sprawie: sprostowania nazwy jednostki utworzonej zarządzeniem nr R.Z.0211.79.2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 roku

 • access_time listopad 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.80.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w zakresie przekształcenia Instytutu Biologii i Instytutu Geografii oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time listopad 16, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.79.2022

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni Jednostki ogólnouczelnianej Fort reditowy „Za Rzeką”

 • access_time listopad 10, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time listopad 7, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2022

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time październik 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.75.2022

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku

 • access_time październik 25, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.74.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych

 • access_time październik 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2022

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Filozofia – studia II stopnia

 • access_time październik 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.72.2022

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Filozofia – studia I stopnia

 • access_time październik 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 • access_time październik 18, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.70.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.65.2022 Rektora z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time październik 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.69.2022

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku

 • access_time październik 10, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.68.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

 • access_time październik 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.67.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

 • access_time wrzesień 30, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.66.2022

w sprawie: likwidacji Katedry Dydaktyki Biologii i Chemii w Instytucie Biologii

 • access_time wrzesień 30, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.65.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time wrzesień 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.64.2022

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Rozwoju oraz Działu Organizacji i Zarządzania

 • access_time wrzesień 26, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.5.2022 Rektora z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, przekształcenia Instytutu Prawa i Ekonomii, zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego