Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time marzec 21, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 21, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2023

w sprawie: wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2023

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym”

 • access_time marzec 17, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2023

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024

 • access_time marzec 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2023

w sprawie: terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

 • access_time marzec 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2023

w sprawie: terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2023/2024

 • access_time marzec 15, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej

 • access_time marzec 14, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2023

w sprawie: przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 2, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.21.2023

w sprawie: zmian w strukturze i podległości jednostek administracji centralnej oraz zmiany podległości Krytej Pływalni

 • access_time luty 27, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2023

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Promocji

 • access_time luty 27, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.19.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 21, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.18.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 • access_time luty 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.17.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.39.2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 • access_time luty 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.16.2023

w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej, zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym oraz zmiany Regulaminu Biblioteki Głównej

 • access_time luty 9, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.15.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time luty 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.14.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time luty 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2023

w sprawie: ogłoszenia Zasad korzystania z systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 30, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2023

w sprawie: ogłoszenia Konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2023 roku