Archiwum

 • access_time październik 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2021

w sprawie: utworzenia Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

 • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time październik 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.75.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Zarządzanie w służbach społecznych – studia II stopnia

 • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.74.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2021

w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, doktoranckich studiach stacjonarnych oraz w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.72.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Dziennikarstwo przyrodnicze – studia II stopnia

 • access_time październik 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2021

w sprawie: zasad i odpowiedzialności w zakresie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • access_time wrzesień 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.70.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time wrzesień 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.69.2021

w sprawie: uruchamiania i prowadzenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.68.2021

w sprawie: przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonywanej w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • access_time wrzesień 10, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.67.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-81/2019 Rektora z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: przekształcenia Centrum Języków Obcych z jednostki międzywydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą oraz ustanowienia nowej struktury Centrum Języków Obcych

 • access_time wrzesień 6, 2021

Konkurs ofert na wynajem lokalu w celu prowadzenia kawiarni/bufetu w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podbrzezie 3

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz prowadzonych punktów gastronomicznych

Załącznik nr 3 – Propozycja menu wraz z cennikiem

Załącznik nr 4 – koncepcja wraz z aranżacją

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 • access_time wrzesień 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.66.2021

w sprawie: przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia w strukturze Uczelni Ośrodka Wychowania Fizycznego oraz Krytej Pływalni

 • access_time sierpień 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.65.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i utworzenia w strukturze Uczelni Działu ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji

 • access_time sierpień 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.64.2021

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time lipiec 29, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021

w sprawie: wprowadzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.60.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii