Archiwum

 • access_time Czerwiec 17, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time Czerwiec 12, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/2019

w sprawie: trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie.

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2019

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/2019

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/2019

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2019

w sprawie: Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2019

w sprawie: opublikowania uchwały Senatu Nr 4/29.04.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-10/2019 Rektora w sprawie zmian w strukturze administracji uczelni

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2019

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2019

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/2019

w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum od roku akademickiego 2019/20

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/2019

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019

w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2019

w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 13, 2019

Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informuje, że do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna” wyłoniono Partnera: Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3A.

 

 • access_time Kwiecień 30, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-13/2019

w sprawie: przyjęcia Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Kwiecień 30, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-12/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii oraz Regulaminu określającego zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Kwiecień 16, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-11/2019

w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „styczeń 2019” etap drugi

 • access_time Kwiecień 11, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time Kwiecień 10, 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jako Wnioskodawca
(podmiot ubiegający się o dofinansowanie)
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.

Ogłoszenie o wyborze partnera

Karta zgłoszenia partnera

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2019 r.

Wielkość czcionki
Kontarst