Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-40/2017

  • access_time sierpień 30, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej
i Szkolnej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z § 15 ust. 4 oraz § 30 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. W strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej tworzy się Katedrę Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej (KPSiA).
  2. Kierownik katedry, o której mowa w ust. 1 zostanie powołany zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian
w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 października 2017 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 30.08.2017 06:49