Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-31/2017

 • access_time lipiec 18, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam,
co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę organizacyjną Instytutu Filozofii i Socjologii, którą tworzą:

 1. Katedra Historii Filozofii (KHFz)
 2. Katedra Filozofii Współczesnej (KFW)
 3. Katedra Ontologii i Metafizyki (KOiM)
 4. Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk (KELiMN)
 5. Katedra Filozofii Kultury i Estetyki (KFKiE)
 6. Katedra Filozofii Społecznej (KFS)
 7. Katedra Etyki Ogólnej (KEOg)
 8. Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji (KESTMN)
 9. Katedra Socjologii Kultury (KSK)
 10. Katedra Socjologii Religii (KSR)
 11. Katedra Metodologii Badań Społecznych (KMBS)
 12. Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania (KSKOZ)
 13. Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej (KSSiDS)
 14. Pracownia Badań Społecznych (PBS)
 15. Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda (CBMSK).

§ 2

Kierownicy Katedr i Pracowni, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie
z § 40 ust. 3 oraz § 51 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia
w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2017 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Aneks do Zarządzenia Rektora

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 18.07.2017 09:22