Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-21/2017

  • access_time czerwiec 13, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2017 roku

 

w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1842), zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni Nr 6/24.04.2017,
w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się w życie Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r., z zastrzeżeniem zapisów o których mowa w ust. 2.
  2. Zapisy punktu 15 w rozdziale IV oraz punktu 2 lit. c w rozdziale VI, obowiązują doktorantów, którzy rozpoczynają cykl studiów doktoranckich od 1 października 2017 r.
  3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Regulamin studiów doktoranckich (studiów III stopnia)

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 13.06.2017 16:08