Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2019

 • access_time kwiecień 9, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

DNWO.401-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 08 kwietnia 2019 roku

w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 205 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uczelni tworzy się następujące kierunki studiów:

 1. Filologia angielska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 2. Filologia angielska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 3. Filologia germańska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 4. Filologia germańska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 5. Filologia romańska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 6. Filologia romańska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 7. Filologia hiszpańska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 8. Filologia hiszpańska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 9. Filologia rosyjska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 10. Filologia rosyjska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 11. Filologia włoska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 12. Filologia włoska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 13. Sztuka i edukacja, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 14. Sztuka i edukacja, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 15. Design, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 16. Komunikacja wizualna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 17. Polityka społeczna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 18. Polityka społeczna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 19. Chemia#nauczanie chemii, studia I stopnia, profil praktyczny,
 20. Chemia#nauczanie chemii, studia II stopnia, profil praktyczny,
 21. Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 22. Kognitywistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 23. Sztuka współczesna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

§ 2

Dyscypliny wiodące wraz z efektami uczenia się dla w/w kierunków studiów zostały zawarte w odpowiednich uchwałach Senatu, dostępnych w uczelnianym Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Studia, o których mowa w § 1 zostaną uruchomione od roku akademickiego 2019/20, z zastrzeżeniem studiów, o których mowa w punktach 19-23, które zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody na ich prowadzenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 09.04.2019 11:31