Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-4/2019

  • access_time marzec 13, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

CDK.34-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 lutego 2019 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 57 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w tabeli dotyczącej Wydziału Pedagogicznego dodaje się poniższą pozycję:

Wydział Pedagogiczny

L.p.

Jednostka

naukowo -dydaktyczna *

Nazwa studiów

(zakres merytoryczny)

Wysokość opłaty

za semestr

ISS Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1.480

§ 2

  1. Tekst jednolity załącznika do przedmiotowego zarządzenia zostaje wprowadzony w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia nr R/Z.0201/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Data wytworzenia: 21.02.2019

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 13.03.2019 14:00