Archiwum

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2021

  • access_time październik 1, 2021
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Zarządzenie numer R.Z.0211.73.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik nr 1 – Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 – Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dzieło

Wytworzył: prof. dr hab. Piotr Borek

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 01.10.2021 07:16