Archiwum

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021

  • access_time lipiec 29, 2021
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Zarządzenie numer R.Z.0211.61.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik nr 1 – Kanclerz

Załącznik nr 2 – Kwestor

Załącznik nr 3 – Zastępca Kanclerza

Załącznik nr 4 – Zastępca Kwestora

Załącznik nr 5 – Audytor wewnętrzny

Załącznik nr 6 – Radca Prawny

Załącznik nr 7 – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Załącznik nr 8 – Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

Załącznik nr 9 – Zastępca kierownika lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

Załącznik nr 10 – Kierownik domu studenckiego

Załącznik nr 11 – Zastępca kierownika domu studenckiego

Załącznik nr 12 – Administrator sieci

Załącznik nr 13 – Główny specjalista

Załącznik nr 14 – Starszy specjalista

Załącznik nr 15 – Specjalista

Załącznik nr 16 – Starszy referent

Załącznik nr 17 – Referent

Załącznik nr 18 – Główny specjalista ds. BHP

Załącznik nr 19 – Starszy specjalista ds. BHP

Załącznik nr 20 – Specjalista ds. BHP

Załącznik nr 21 – Starszy inspektor BHP

Załącznik nr 22 – Inspektor BHP

Załącznik nr 23 – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 24 – Starszy ratownik wodny

Załącznik nr 25 – Ratownik wodny

Załącznik nr 26 – Recepcjonista

Załącznik nr 27 – Starszy strażnik ochrony mienia

Załącznik nr 28 – Strażnik ochrony mienia

Załącznik nr 29 – Pracownik gospodarczy

Załącznik nr 30 – Placowy

Załącznik nr 31 – Sprzątaczka

Załącznik nr 32 – Pokojowa

Wytworzył: prof. dr hab. Piotr Borek

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 29.07.2021 06:57