Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2019

 • access_time Październik 8, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

BO.011-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-74/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 3 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 60 ust. 2 Statutu Uczelni, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadza się Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zgodnie z §142 Statutu Uczelni struktura wewnętrzna jednostek badawczo-dydaktycznych (instytutów), wymienionych w rozdziale VII Regulaminu Organizacyjnego w zostanie ustanowiona do 31 grudnia 2019 roku.

§ 3

Tracą moc:

 1. § 2 Zarządzenia Nr R-25/2006 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Centrum Języka Rosyjskiego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz załącznik do przedmiotowego zarządzenia;
 2. § 2 Zarządzenia Nr R/Z.0201-3/2011 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 12 stycznia 2011 r., w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków oraz załącznik do przedmiotowego zarządzenia wraz z Aneksem nr 2 z dnia 7 października 2013 r. do Zarządzenia Nr R/Z.0201-3/2011 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011 r.;
 3. Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2014 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 20 listopada 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Języków Obcych;
 4. Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 27 września 2016 r., w sprawie zmiany Regulaminu Biblioteki Głównej;
 5. Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 8 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubu Studenckiego „Bakałarz”;
 6. Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 29 listopada 2017 r., w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 7. Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 29 listopada 2017 r., w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersytetu Dzieci i Rodziców;
 8. Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 15 maja 2018 r., w sprawie zmiany Regulaminu Wydawnictwa Naukowego;
 9. Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 27 września 2018 roku w sprawie: nowelizacji treści Regulaminu Organizacyjnego i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego;
 10. § 3 Zarządzenia Nr R/Z.0201-56/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 28 listopada 2018 r., w sprawie utworzenia Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” oraz załącznik do przedmiotowego zarządzenia;
 11. Zarządzenie Nr R/Z.0201-63/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 28 grudnia 2018 r., w sprawie wprowadzenia zasad działalności Chóru Mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 12. Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 4 stycznia 2019 r., w sprawie wprowadzenia zasad działalności Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.10.2019 08:44

Wielkość czcionki
Kontarst