Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/2020

  • access_time Luty 3, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DFKs.3204-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 3/2001 Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów egzaminów wstępnych z późn. zm.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchylam Zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowi z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów egzaminów wstępnych z późn. zm.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 14:09