Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2019

  • access_time Październik 2, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BWM.7352-51/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu Erasmus w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni postanawiam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące stawki za godziny zajęć dydaktycznych realizowane dla studentów Programu Erasmus w roku akademickim 2019/2020:

LP. STANOWISKO STOPIEŃ Stawka za godzinę odpowiadającą 45 minutom
w zł

Profesor

Profesor Uczelni

Profesor wizytujący

/profesorowie tytularni/ 108,00

Profesor Uczelni

Profesor wizytujący

Adiunkt

dr hab. 100,00

Adiunkt

Asystent

dr 90,00
pozostałe stanowiska dr lub mgr 80,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 02.10.2019 09:50

Wielkość czcionki
Kontarst