Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2019

 • access_time Wrzesień 10, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-27/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 r. nowego Statutu i koniecznością dostosowania do niego struktury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zarządzam, co następuje:

§ 1

W Systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przekształca się następujące biblioteki:

 1. Bibliotekę Wydziału Humanistycznego w Bibliotekę Nauk Humanistycznych (BNH),
 2. Bibliotekę Wydziału Politologii w Bibliotekę Nauk o Polityce, Prawie i Administracji (BNoPPiA),
 3. Bibliotekę Wydziału Geograficzno-Biologicznego w Bibliotekę Geograficzno-Biologiczną (BGB),
 4. Bibliotekę Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego w Bibliotekę Nauk Ścisłych (BNS),
 5. Bibliotekę Wydziału Pedagogicznego w Bibliotekę Pedagogiki i Psychologii (BPiP),
 6. Bibliotekę Wydziału Sztuki w Bibliotekę Nauk o Sztuce (BNoSz),
 7. Bibliotekę Instytutu Neofilologii w Bibliotekę Neofilologii (BNeo), w ramach której wyodrębnia się następujące sekcje:
  a) sekcja angielska
  b) sekcja romańska
  c) sekcja rosyjska i germańska,
 8. Bibliotekę Polonistyki i Informacji Naukowej w Bibliotekę Polonistyki i Komunikacji Społecznej (BPiKS).

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie kadrowym.

§ 3

W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 4

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr R-5/82 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 1982 r. w sprawie określenia statusu biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego;
 2. Zarządzenie Nr R-11/95 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 października 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej;
 3. Zarządzenie Nr R-22/2003 Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie Biblioteki Instytutu Neofilologii;
 4. Zarządzenie Nr R-4/2009 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Instytutu Sztuki Wydziału Pedagogicznego;
 5. Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni;
 6. Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni;
 7. Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni;
 8. Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 10.09.2019 08:18

Wielkość czcionki
Kontarst