Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2019

  • access_time Wrzesień 10, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KB.100-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących zatrudniania na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 r. nowego Statutu (dalej: Statut) i koniecznością dostosowania do niego stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Bibliotekarze dyplomowani zatrudnieni do dnia wejścia w życie Statutu na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego są zatrudnieni od 1 października 2019 roku w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisku starszego bibliotekarza dyplomowanego.

§ 2

Bibliotekarze dyplomowani zatrudnieni do dnia wejścia w życie Statutu na stanowisku kustosza dyplomowanego są zatrudnieni od 1 października 2019 roku w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego.

§ 3

Bibliotekarze dyplomowani zatrudnieni do dnia wejścia w życie Statutu na stanowisku adiunkta bibliotecznego są zatrudnieni od 1 października 2019 roku w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisku młodszego bibliotekarza dyplomowanego.

§ 4

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych zobowiązuje się do dostosowania umów o pracę bibliotekarzy dyplomowanych, zgodnie z postanowieniami § 1, § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 10.09.2019 08:15