Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2019

  • access_time Lipiec 29, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

CDK.34-3/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-18/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych wprowadzonego zarządzeniem Nr R/Z.0201-11/2017 Rektora z dnia 3 kwietnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr R/Z.0201-18/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dopisuje się niżej wymienione pozycje:

L.p.

Jednostka

naukowo -dydaktyczna

Nazwa studiów

(zakres merytoryczny)

Wysokość opłaty

za semestr

IG Geografia 2 000
IG Geoinformacja w edukacji 1 500
IG Przedsiębiorczość 1 600
IG Przyroda 1 500

§ 2

  1. Tekst jednolity załącznika do przedmiotowego zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia R/Z.0201-59/2019

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 29.07.2019 11:58