Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2020

  • access_time Maj 9, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DNWO.42-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie: zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust.1, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą się odbywały z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację zgodnie z zasadami, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni prowadzące zajęcia dydaktyczne do postępowania według Zasad, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia_R_Z_0201_33_2020

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 09.05.2020 16:23