Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2020

  • access_time Kwiecień 16, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

SD.011-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 15 kwietnia 2020 roku

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85) oraz zgodnie z Uchwałą nr 4/27.01.2020 Senatu Uczelni z dnia 27 stycznia 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujący harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021:

a) rejestracja elektroniczna: 1 lipca – 3 września 2020 roku,

b) postępowanie rekrutacyjne: 4 września – 15 października 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.04.2020 11:52