Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/2020

  • access_time Marzec 23, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-12/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), zgodnie z § 16 ust. 5 oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz.405) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
  2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.03.2020 15:37