Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2020

  • access_time Marzec 23, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-11/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Regulaminu nadawania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), § 16 ust. 5 w zw. z § 10 ust. 5 oraz § 11 ust. 2 Statutu Uczelni, zgodnie z Uchwałą Nr 1/24.02.2020 Senatu Uczelni z dnia 24 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się Regulamin nadawania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr R_Z_0201_22_2020_Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr R_Z_0202_22_2020 _Regulamin nadawania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.03.2020 15:33