Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2020

 • access_time Marzec 16, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

BO.011-9/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: organizacji pracy Uczelni w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 16 marca do 14 kwietnia 2020 r. wprowadzam ograniczenia w dostępie do wszystkich budynków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla osób postronnych niebędących pracownikami Uczelni, studentami, doktorantami i słuchaczami.
 2. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w/w okres może ulec zmianie.
 3. W budynku głównym Uczelni pozostawia się jedno monitorowane przez ochronę uczelni wejście główne od ulicy Podchorążych. Jest to także wejście przeznaczone dla pacjentów Przychodni SCANMED. Osoby nie związane z Uczelnią i Przychodnią SCANMED nie będą wpuszczane bez uzasadnienia.
 4. Informacje o ograniczeniach w dostępie do budynków powinny zostać umieszczone w widocznych miejscach na wszystkich drzwiach wejściowych budynków Uczelni.
 5. Firmy aktualnie prowadzące remonty w budynkach oraz świadczące usługi budowlane i gospodarcze dla Uczelni powinny zostać poinformowane o wprowadzonych zasadach. Zobowiązuję kierowników ochrony do umożliwienia firmom kontynuowania pracy.

§ 2

 1. Wprowadzam ograniczenie czasu pracy.
 2. Pracownicy pozostający w budynkach zobowiązani są do pracy w godzinach od 9:00 do 14:00 z zaleceniem dla kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni umożliwienia pracownikom wykonywania pracy w dogodnych dla nich porach spowodowanych sytuacją rodzinną, osobistą, dojazdami do pracy, itp.
 3. Kierownicy jednostek zobowiązani są do zorganizowania pracy tak, by zminimalizować kontakt osobowy, kierują do pracy zdalnej i określają jej zakres.
 4. Upoważniam kierowników jednostek do podejmowania działań adekwatnych do sytuacji uwzględniających zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych pracowników i ich rodzin.
 5. Na adres zdrowie@up.krakow.pl należy niezwłocznie zgłaszać wszystkie przypadki złego samopoczucia uwzględniającego możliwość zarażenia koronawirusem.
 6. Zobowiązuję kierowników do rozpowszechnienia adresu mailowego wśród pracowników, którzy także powinni mieć bezpośrednią możliwość korzystania z niego.

§ 3

 1. Wprowadzam zakaz wizyt w akademikach, a także zakaz kwaterowania nowych osób.
 2. Wprowadzam bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).
 3. Zobowiązuję kierownictwo domów studenckich do wprowadzenia i systematycznego egzekwowania powyższych zasad.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.03.2020 16:50