Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2020

  • access_time marzec 11, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-8/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie: odwołania zajęć w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Odwołuje się wszystkie zajęcia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 12 marca do dnia 14 kwietnia 2020 roku.
  2. Odwołanie zajęć dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, Szkoły Doktorskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dzieci i Rodziców, Uniwersytetu II Wieku.

§ 2

  1. Zobowiązuję Kierowników jednostek do wdrożenia nauczania w formie elektronicznej, zgodnie z przyjętymi programami kształcenia.
  2. Realizacja programu będzie prowadzona na bieżąco w sposób umożliwiający studentom kontynuowanie nauki w bieżącym semestrze i uzyskanie zaliczeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 11.03.2020 14:37