Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2020

  • access_time Marzec 11, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-7/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Nauk o Wychowaniu powołuje się Zespół Kształtowania Kompetencji Cyfrowych i Edukacji Medialnej (ZKKCiEM).

§ 2

Kierownik zespołu badawczego, o którym mowa w § 1 zostanie powołany zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 11.03.2020 14:24