Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2019

  • access_time maj 24, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

CDK.34-2/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 23 maja 2019 roku

 

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych wprowadzonego zarządzeniem Nr R/Z.0201-11/2017 Rektora z dnia 3 kwietnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe uruchomione w roku akademickim 2019/2020 w wysokości 85 zł.

§ 2

  1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustalam wysokość opłat semestralnych za studia podyplomowe uruchomione w roku akademickim 2019/2020.
  2. Wysokość opłat o których mowa w ust. 1 została określona w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia numer_R/Z.02.01-18/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.05.2019 07:49