Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019

w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie