Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019

  • access_time maj 24, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

SD.011-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), § 57 ust. 3 Statutu Uczelni oraz zgodnie z Uchwałą nr 3/29.04.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 został uzgodniony z Samorządem Doktorantów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia numer_R/Z.0201-15/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.05.2019 07:33