Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2019

 • access_time maj 24, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

CDK.011-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 160 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791) i zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni oraz § 25 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadzam wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 2. Na świadectwie u jego dołu składają podpisy:
  1) po prawej stronie: Rektor bądź upoważniony przez niego Prorektor;
  2) po lewej stronie:
 • do dnia 30.09.2019 r. Dziekan Wydziału, na którym prowadzone są studia,
 • od dnia 01.10.2019 r. Dyrektor Instytutu lub innej jednostki realizującej studia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia numer R_Z_0201_14_2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.05.2019 07:10