Archiwum

Uchwała Senatu nr 8/26.09.2016

  • access_time wrzesień 26, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni

Uchwała Senatu Nr 8/26.09.2016

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) oraz w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanawia, co następuje:

§1

dokonuje się wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pn. A.M.Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefitów 2/4, numer ewid. podmiotu 2556 – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 26.09.2016 08:00