Archiwum

Uchwała Senatu nr 8/18.12.2017

  • access_time styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

U C H W A Ł A nr 8/18.12.2017
SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Z DNIA 18 grudnia 2017 roku

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

Na podstawie § 54 ust. 1i statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyraził zgodę na podpisanie umów o współpracy naukowej z:

  1. Odeską Narodową Akademią Telekomunikacji O.S. Popov (Ukraina) – propozycja współpracy z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii,
  2. Wschodnio-Ukraińskim Uniwersytetem Narodowym V. Dala (Ukraina) – propozycja współpracy z  Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii,
  3. Uniwersytetem Ioannina (Grecja) – propozycja współpracy z  Instytutu Nauk o Wychowaniu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 11:14