Archiwum

Uchwała Senatu nr 8/28.01.2019

  • access_time Luty 8, 2019
  • person Magdalena Froń
  • printer

Uchwała nr 8/28.01.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zasad finansowania działalności Uczelni w roku 2019

 

Działając na podstawie § 54 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku przyjął zaopiniowane pozytywnie przez Senacką Komisję Budżetową Zasady finansowania działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w 2019 roku (opcja I).

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 08.02.2019 11:43