Archiwum

Uchwała Senatu nr 8/26.03.2018

  • access_time kwiecień 18, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 8/26.03.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: utworzenia kierunku studiów o nazwie Bezpieczeństwo państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), zgodnie z § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Politologii tworzy się kierunek studiów I i II stopnia o nazwie Bezpieczeństwo państwa, profil ogólnoakademicki.
  2. Studia I stopnia kończą się tytułem zawodowym licencjata, a studia II stopnia – magistra.
  3. Studia I i II stopnia prowadzone są w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 18.04.2018 12:49