Archiwum

Uchwała Senatu nr 7/29.09.2017

  • access_time Wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

U C H W A Ł A nr 7/29.09.2017

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: składu Senatu z udziałem przedstawicieli nowego wydziału – Wydziału Politologii

W związku z rozpoczęciem działalności – z dniem 1 września 2017 r. – Wydziału Politologii, Senat Uniwersytetu postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się §53 ust.1, pkt g Statutu Uczelni, który otrzymuje następującą treść:

„10 przedstawicieli studentów”.

§2

Dodatkowe miejsce w Senacie wynikające z §1 niniejszej Uchwały, przypada przedstawicielowi studentów z Wydziału Politologii i zostanie obsadzone w drodze wyborów przeprowadzonych w trybie wynikającym z regulaminu wyborczego Samorządu Studenckiego

§3

Skład Senatu Uczelni z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Uchwałą zawarto w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 31 członków Senatu.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załączniki:

Załącznik – Skład Senatu

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:51