Archiwum

Uchwała Senatu nr 7/18.12.2017

  • access_time styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

UCHWAŁA NR 7/18.12.2017

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie: odpłatności pracowników oraz innych użytkowników za udostępniane miejsca parkingowe Uczelni

Działając na podstawie:

  • art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
  • § 54 ust.1n Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego,

uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uczelni na podstawie przedstawionych argumentów pozytywnie zaopiniował propozycję przedłożoną przez J.M. Rektora w sprawie wprowadzenia odpłatności dla pracowników i innych użytkowników za udostępniane miejsca parkingowe na terenie Uczelni oraz wdrożenie regulaminu funkcjonowania parkingu i ustalania opłat.

§ 2

W głosowaniu uczestniczyło 40 Członków Senatu, na 57 uprawnionych do głosowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 11:11