Archiwum

Uchwała Senatu nr 6/29.09.2017

  • access_time Wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

U C H W A Ł A nr 6/29.09.2017

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i  Multimedialnego

Na podstawie § 31 statutu Uczelni Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jednogłośnie uchwalił nowy Regulamin Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 31 członków Senatu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załączniki:

Załącznik – Regulamin ECKUM

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:45