Archiwum

Uchwała Senatu nr 6/29.01.2018

  • access_time luty 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 6/29.01.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 29 stycznia 2018 r.

W sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia, Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), zgodnie z § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się kierunek studiów II stopnia: Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – studia kończące się tytułem zawodowym magistra, profil ogólnoakademicki.
  2. Studia będą prowadzone w obszarze nauk humanistycznych, dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia (dyscyplina dominująca) i historia sztuki.
  3. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.02.2018 13:55