Archiwum

Uchwała Senatu nr 6/26.09.2016

 • access_time Wrzesień 26, 2016
 • person Aneta Wojcik
 • printer

W sprawie: korekty w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów Logopedia

Uchwała Nr 6/26.09.2016

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie: korekty w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów Logopedia

Na podstawie § 55 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Senat Uczelni uchwalił, co następuje:

§1

W opisie efektów kształcenia dla kierunku Logopedia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, dokonuje się korekty, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmianie ulegają zapisy punktów 2 i 3 opisu efektów kształcenia dla kierunku Logopedia, studia I stopnia.

Było:

„2. Obszar/obszary kształcenia – obszar nauk humanistycznych;

 1. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia:
 • dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo;
 • dziedzina nauk społecznych, dyscypliny: pedagogika, psychologia
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej”.

Zapis uzyskuje brzmienie:

„2. Obszar/obszary kształcenia – obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej”

 1. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia:
 • dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo;
 • dziedzina nauk społecznych, dyscypliny: pedagogika, psychologia
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dyscyplina: medycyna.”

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 26.09.2016 06:00

Wielkość czcionki
Kontarst