Archiwum

Uchwała Senatu nr 6/25.06.2018

  • access_time lipiec 19, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 6/25.06.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 6/18.12.2017 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

§ 1

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku, zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, postanowił dokonać zmian w opisie zakładanych efektach kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (studia I stopnia, profil praktyczny).

§ 2

Zmieniony opis zakładanych efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały w uchwale Senatu nr 6/18.12.2017, zmianie ulega zapis § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Studia będą prowadzone w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinach: informatyka, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika. Efekty kształcenia odnoszą się również do dyscypliny nauki o bezpieczeństwie (obszar nauk społecznych, dziedzina nauki społeczne)”.
  2. Pozostałe zapisy uchwały Senatu nr 6/18.12.2017 pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 19.07.2018 12:32