Archiwum

Uchwała Senatu nr 6 /18.12.2017

  • access_time Styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała nr 6 /18.12.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy
6–8
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) oraz w związku z uchwałą Senatu nr 5/18.12.2017, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. Określa się zakładane efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia, kończące się tytułem zawodowym inżyniera, profil praktyczny.
  2. Studia będą prowadzone w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinach: informatyka, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika.
  3. Opis zakładanych efektów kształcenia, o których w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Efekty kształcenia dla kierunku studiów INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 11:09

Wielkość czcionki
Kontarst