Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/28.11.2016

  • access_time Listopad 28, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za naukę na stacjonarnych / niestacjonarnych studiach doktoranckich podejmowanych przez cudzoziemców

UCHWAŁA nr 5/28.11.2016

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 listopada 2016 roku

W sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za naukę na stacjonarnych / niestacjonarnych studiach doktoranckich podejmowanych przez cudzoziemców

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na podstawie art. 195, ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr 164 poz.1365 z późn. zm.), jednogłośnie zaakceptował wzór umowy o warunkach odpłatności za naukę na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich podejmowanych przez cudzoziemców.

W głosowaniu uczestniczyło 41 członków Senatu.

Wyżej wymieniony wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.11.2016 05:00