Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/18.12.2017

  • access_time styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała nr 5/18.12.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

1. Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym tworzy się nowy kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa – studia I stopnia kończące się tytułem zawodowym inżyniera, profil praktyczny.

2. Studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2018/2019 pod warunkiem uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 11:07