Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/28.01.2019

  • access_time Luty 8, 2019
  • person Magdalena Froń
  • printer

Uchwała nr 5/28.01.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2019

 

§ 1

Do czasu uchwalenia wewnętrznych aktów normatywnych wydanych na podstawie ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustala się procentowy podział czasu pracy nauczycieli akademickich uwzględniając ich zakres obowiązków dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych w następujących proporcjach dla poszczególnych grup pracowników:

a)pracownicy badawczo-dydaktyczni:

  • obowiązki badawcze – do 70 %
  • obowiązki dydaktyczne i organizacyjne – w pozostałej części (tj. do uzupełnienia 100 % czasu pracy),

b)pracownicy dydaktyczni:

  • obowiązki dydaktyczne – do 80 %
  • obowiązki organizacyjne – w pozostałej części (tj. do uzupełnienia 100 % czasu pracy).

§ 2

Uchwała w wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 3

Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 5/18.04.2016 r. z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 08.02.2019 10:44

Wielkość czcionki
Kontarst