Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/26.03.2018

  • access_time kwiecień 18, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 5/26.03.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Chemia i nauczanie chemii

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) oraz związku z uchwałą Senatu nr 4/26.03.2018, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. Określa się zakładane efekty kształcenia dla kierunku Chemia i nauczanie chemii, studia I stopnia, kończące się tytułem zawodowym licencjata, profil ogólnoakademicki.
  2. Studia będą prowadzone w następujących obszarach dziedzinach i dyscyplinach:
  • obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk chemicznych, dyscyplina: chemia;
  • obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina: biologia, biochemia;
  • obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, psychologia.
  1. Opis zakładanych efektów kształcenia, o których w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Efekty kształcenia na kierunku chemia

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 18.04.2018 12:20