Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/25.06.2018 roku

 • access_time lipiec 19, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

UCHWAŁA NR 5/25.06.2018 roku

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

Działając na podstawie:

 • art. 62 ust.3 oraz art.101 ust.1a i ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. z późn. zm.),
 • §10 ust.2.1 i 3.1 oraz §11 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U.2012 poz.1533),
 • § 54 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku jednogłośnie zatwierdził zaopiniowane pozytywnie przez Senacką Komisję Budżetową:

Sprawozdanie z działalności finansowej Uczelni za 2017 rok

Jednocześnie Senat postanowił o:

 1. Przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w kwocie: 917 247,12 zł na:
 2. zwiększenie Funduszu Zasadniczego Uczelni o 80% – owy odpis z zysku netto w kwocie:

733 797,70 zł

 1. zwiększenie Funduszu Rozwoju Uczelni o 20% – owy odpis z zysku netto w kwocie:
 2. 449,42 zł
 3. Zmniejszeniu Funduszu Zasadniczego Uczelni o pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie:

80 177,73 zł

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Senatu.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 19.07.2018 12:20