Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/29.09.2017

  • access_time Wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

U C H W A Ł A nr 4/29.09.2017

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: zmian w statucie Uczelni

W związku z rozpoczęciem działalności – z dniem 1 września 2017 r. – Wydziału Politologii, Senat Uniwersytetu postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się Załącznik nr 3 statutu Uczelni, który otrzymuje następującą treść:

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni

  1. Wydział Filologiczny
  2. Wydział Geograficzno-Biologiczny
  3. Wydział Humanistyczny
  4. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
  5. Wydział Pedagogiczny
  6. Wydział Sztuki
  7. Wydział Politologii

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 31 członków Senatu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:32