Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/29.01.2018

  • access_time luty 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

U C H W A Ł A nr 4/29.01.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Z DNIA 29 stycznia 2018 roku

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 

 

Na podstawie § 54 ust. 1i statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyraził zgodę na podpisanie umowy o współpracy naukowej z:

Iowa State University (USA) – jednostką inicjującą współpracę jest Studium Kształcenia Nauczycieli.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 39 członków Senatu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.02.2018 13:40