Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/26.02.2018

  • access_time marzec 5, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA nr 4/26.02.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej oraz opisów i zasad wypełniania oryginałów dyplomów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261) oraz § 54, ust. 1 lit. p Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uczelni zatwierdził zaktualizowane wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego wraz z opisami i zasadami wypełniania oryginałów dyplomów.

§1

1. Wzór dyplomu doktora nauk określa Załącznik nr 1. Opis i zasady wypełniania oryginału dyplomu określa Załącznik nr 1a.

2. Wzór dyplomu doktora sztuki określa Załącznik nr 2. Opis i zasady wypełniania oryginału dyplomu określa Załącznik nr 2a.

3. Wzór dyplomu doktora habilitowanego nauk określa Załącznik nr 3. Opis i zasady wypełniania oryginału dyplomu określa Załącznik nr 3a.

4. Wzór dyplomu doktora habilitowanego sztuki określa Załącznik nr 4. Opis i zasady wypełniania oryginału dyplomu określa Załącznik nr 4a.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Dyplom dr

Załącznik 1a – opis i zasady wypełniania dyplomu

Załącznik 2 – Dyplom dr sztuka

Załącznik 2a – opis i zasady wypełniania dyplomu

Załącznik 3 – Dyplom dr hab

Załącznik 3a – opis i zasady wypełniania dyplomu

Załącznik 4 – Dyplom dr hab sztuka

Załącznik 4a – opis i zasady wypełniania dyplomu

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 05.03.2018 14:24