Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/23.04.2018

  • access_time maj 7, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

U C H W A Ł A nr 4/23.04.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

Na podstawie § 31 statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jednogłośnie uchwalił nowy Regulamin Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załączniki:

Załącznik 1 – Regulamin Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im, Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 07.05.2018 11:25