Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/28.11.2016

  • access_time Listopad 28, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Uchwała nr 3/28.11.2016

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie:    określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.j, § 55 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) oraz związku z uchwałą Senatu nr 2/28.11.2016, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§1

  1. Określa się zakładane efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia, kończące się tytułem zawodowym inżyniera, profil ogólnoakademicki.
  2. Opis zakładanych efekty kształcenia, o których w ust. 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.11.2016 03:00